Monumento

三井坂

gotosheng

2016/09/16

タグ: 坂 東京都 品川区

案内板

Mitsui-zaka Slope

三井坡

三井

テキスト化

gotosheng
2016-09-16 21:40 (3)
gotosheng
gotosheng
2016-09-16 21:39 (17)
gotosheng
gotosheng
2016-09-16 21:38 (4)
gotosheng

コメント・周辺画像

gotosheng gotosheng 2年弱

三井坂

gotosheng gotosheng 2年弱

#<User:0x007f99394cbbc8>

gotosheng gotosheng 2年弱

#<User:0x007f993bf40f70>

hanacoco hanacoco 1年以上

とっても可愛い表示ですね

あしあと

0 footprints lefted here.

埋め込みタグ

案内板まとめ

周辺の案内板

hanacoco (2016/10/23)
タグ: 東京都 品川区
gotosheng (2016/09/13)
タグ: 坂 東京都 品川区
hanacoco (2016/10/23)
タグ: 品川区教育委員会 神功皇后 東京都 品川区
gotosheng (2016/09/13)
タグ: 東京都 品川区