Monumento

霊南坂(れいなんざか)

gotosheng

2013-01-06

タグ: 坂 東京都 港区

案内板

Reinan-zaka slope

灵南坡

霊南(れいなんざか)

テキスト化

gotosheng
2016-09-22 21:38 (3)
gotosheng
gotosheng
2016-09-22 21:31 (17)
gotosheng
gotosheng
2016-09-21 20:18 (12)
gotosheng
hanacoco
hanacoco

コメント・周辺画像

gotosheng gotosheng 3ヶ月

霊南坂

gotosheng gotosheng 3ヶ月

#<User:0x0000000bc05548>

gotosheng gotosheng 3ヶ月

#<User:0x0000000be100b8>

あしあと

0 footprints lefted here.

埋め込みタグ

案内板まとめ

周辺の案内板

gotosheng (2016/09/21)
タグ: 坂 汐見坂 東京都 港区
gotosheng (2016/09/19)
タグ: 坂 榎 東京都 港区
jishiha (2016/06/10)
タグ: auto-translate 桜 桜坂 東京都 港区
gotosheng (2016/09/21)
タグ: 坂 東京都 港区
hanacoco (2016/01/28)
タグ: 東京都 港区
gotosheng (2016/09/05)
タグ: 坂 東京都 港区
hanacoco (2016/01/28)
タグ: 千代田区教育委員会 工部大学校 auto-translate 発祥の地 東京都 千代田区
gotosheng (2016/09/21)
タグ: 坂 東京都 港区
hanacoco (2015/12/22)
タグ: 東京都教育委員会 杉田玄白 解体新書 前野良沢 杉田甫仙 西玄哲 西幸作 桂川甫周 蘭学事始 形影夜話 野叟独語 東京都 港区