Monumento

行合坂(ゆきあいざか)

gotosheng

2013-11-16

タグ: 坂 東京都 港区

案内板

Yukiai-zaka slope

行合坡

行合坂(ゆきあいざか)
双方から行合う道の坂であるため行合 と呼んだと推定されるが、市兵衛町と飯倉町の間であるためか、さだかでない。

テキスト化

gotosheng
2016-09-22 21:06 (3)
gotosheng
gotosheng
2016-09-22 21:05 (17)
gotosheng
gotosheng
2016-09-22 21:04 (67)
gotosheng

コメント・周辺画像

gotosheng gotosheng 1年以上

行合坂

gotosheng gotosheng 1年以上

#<User:0x007f993646c888>

gotosheng gotosheng 1年以上

#<User:0x007f99364f76b8>

あしあと

0 footprints lefted here.

埋め込みタグ

案内板まとめ

周辺の案内板

gotosheng (2016/09/22)
タグ: 坂 東京都 港区
monumento (2015/06/15)
タグ: 1946 連合国軍総司令部 日本国憲法 原田積善会 吉田茂 松本烝治 八木通商株式会社 東京都 港区
gotosheng (2016/09/24)
タグ: 坂 東京都 港区
gotosheng (2016/09/21)
タグ: 坂 東京都 港区