Monumento

牛坂(うしざか)

gotosheng

2013-11-16

タグ: 坂 東京都 港区

案内板

Ushi-zaka slope

牛车坡

牛坂(うしざか)
源経基や白金長者の伝説のある笄橋に続く古代の交通路で、牛車が往来したためと想像される。
***

テキスト化

gotosheng
2016-10-09 21:12 (3)
gotosheng
gotosheng
2016-10-09 21:09 (15)
gotosheng
gotosheng
2016-10-09 21:09 (56)
gotosheng

コメント・周辺画像

gotosheng gotosheng 約1ヶ月

牛坂

gotosheng gotosheng 約1ヶ月

#<User:0x0000000af5bc20>

gotosheng gotosheng 約1ヶ月

#<User:0x0000000afb6508>

あしあと

0 footprints lefted here.

埋め込みタグ

案内板まとめ

周辺の案内板

gotosheng (2016/10/09)
タグ: 坂 東京都 港区
gotosheng (2016/10/07)
タグ: 坂 東京都 港区
gotosheng (2016/10/09)
タグ: 坂 東京都 港区
gotosheng (2016/10/09)
タグ: 坂 東京都 港区
monumento (2014/03/18)
タグ: 東京都 港区
hanacoco (2015/12/22)
タグ: 坂 東京都 港区
hanacoco (2015/12/22)
タグ: 東京都 港区
shijia (2016/05/17)
タグ: 有栖川記念公園 御府内沿革図所 auto-translate 麻布地区旧町名由来板 東京都 港区
shijia (2016/05/16)
タグ: 有栖川記念公園 auto-translate 坂 東京都 港区