Monumento

牛坂(うしざか)

gotosheng

2013-11-16

タグ: 坂 東京都 港区

案内板

Ushi-zaka slope

牛车坡

牛坂(うしざか)
源経基や白金長者の伝説のある笄橋に続く古代の交通路で、牛車が往来したためと想像される。
***

テキスト化

gotosheng
2016-10-09 21:12 (3)
gotosheng
gotosheng
2016-10-09 21:09 (15)
gotosheng
gotosheng
2016-10-09 21:09 (56)
gotosheng

コメント・周辺画像

gotosheng gotosheng 5年弱

牛坂

gotosheng gotosheng 5年弱

#<User:0x007f566c9d7640>

gotosheng gotosheng 5年弱

#<User:0x007f5670381558>

あしあと

0 footprints lefted here.

埋め込みタグ

案内板まとめ

周辺の案内板

gotosheng (2016/10/09)
タグ: 坂 東京都 港区
gotosheng (2016/10/07)
タグ: 坂 東京都 港区
gotosheng (2016/10/09)
タグ: 坂 東京都 港区
gotosheng (2016/10/09)
タグ: 坂 東京都 港区