Monumento

北条坂(ほうじょうざか)

gotosheng

2012-05-05

タグ: 坂 東京都 港区

案内板

Hojo-zaka slope

北条坡

北条坂(ほうじょうざか)
下近く南側に大名北条家の下屋敷があったために、この名がついた。

テキスト化

gotosheng
2016-10-09 21:26 (3)
gotosheng
gotosheng
2016-10-09 21:25 (15)
gotosheng
gotosheng
2016-10-09 21:24 (46)
gotosheng

コメント・周辺画像

gotosheng gotosheng 6ヶ月

北条坂

gotosheng gotosheng 6ヶ月

#<User:0x0000000bee4340>

gotosheng gotosheng 6ヶ月

#<User:0x0000000beacf58>

あしあと

0 footprints lefted here.

埋め込みタグ

案内板まとめ

周辺の案内板

gotosheng (2016/10/09)
タグ: 坂 東京都 港区
shijia (2016/05/03)
タグ: 東京都 港区
gotosheng (2016/10/09)
タグ: 坂 東京都 港区